นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ สำนักงานอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์

Ico48

...น่ารักจริงผู้จัดการโครงการ

ท้าว...ก็ลงด้วยนะคะ

หลังจากร่วมโครงการ 110 วันลดลงไป 1.2 โล

หลังจากชั่งน้ำหนัก 3 วัน ขึ้นไป 0.5 โล แย้ววววค่ะ

อิ..อิ...