นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "อะไร" เป็นสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

Ico48

มาตอบคำถามตามหัวข้อเรื่อง เนื้อหาจะกลับไปอ่านที่บ้านนะคะ เด๋วมีการชี้นำโดยงานเขียนที่นำเหนอ...อิ..อิ..

อะไรที่เป็นสาเหตให้เกิดปัญหาในองค์กร

(ตอบตามประสบการณ์ นะคะ)

1.โครงสร้างการจัดองค์กร การแบ่งงาน

2.Ego แต่ละคนมีกันคนละนิดคนละหน่อย...รวมกันเป็น Ego ก้อนใหญ่เชียว

3.ทิศทางและเป้าหมายองค์กร..ที่เข้าใจกันคนละอย่าง...

4.การเปิดใจยอมรับจุดอ่อนของตน

5.การบริหาร สมรรถนะของคนในองค์กร

6.ความน่ารัก น่าชัง บุคลิคส่วนตนของเพื่อนร่วมงาน...ที่แตกต่าง

7.สภาพแวดล้อมของที่ทำงาน

8.ความยุติธรรมของผู้นำ..ระดับต้น

8 ข้อพอนะคะ...เด๋วอ่านแล้วมา Ment ใหม่ค่ะ