นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปล่อยให้ลูกตัดสินใจในทางเดินชีวิตตัวเอง...คือวิธีที่ดีที่สุด

Ico48

ลูกปลา...ลูกแปม...มาอ่านบันทึกนีั คงจะบอกว่า

เห็นมั้ย...แม่...แม่ชอบกะเกณฑ์ ชีวิตให้ลูก

ลูกเลยไม่เก่งเหมือน "พี่แหน่น"...เลย

อิ..อิ..