นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "อะไร" เป็นสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

Ico48
Monly (Recent Activities)
24 Febuary 2014 17:23
#96042

จัดหล่าว "ท้าว" ขอแบบธรรมดานะ อย่าลงลึกมากเกินไป เดี๋ยวจะพาด และเขาพิงกัน อิ อิ