นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทุกคนสำคัญ แต่ต่างหน้าที่กัน

Ico48
Tommy [IP: 93.72.42.198]
26 กุมภาพันธ์ 2557 14:58
#96089

ฉันแน่ใจว่าคุณมีทุกสิ่งที่สำคัญในการจัดกิจกรรมที่เป็นมืออาชีพของพวกเขา ในบุคคลและสังคม. ในการศึกษาจำเป็นในการพัฒนาระบบการศึกษาของการพัฒนาด้านการศึกษา นี้ในความคิดของฉันและควรจะเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยของคุณในอนาคตอันใกล้

<a href="http://www.verbatimtranscriptionservices.com/our-verbatim-transcript-services/verbatim-academic-transcription-services/"

>academic transcription services</a>