นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 HOW CAN WE BE HAPPY ? เราจะมีความสุขได้อย่างไร?

Ico48

เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมาก ขอบคุณเรื่องดีๆ ให้ได้อ่านครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"