นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Teddy with "Share Love Story 2014"

Ico48

ตายเผลออ่านจนจบ มาเจอข้อความสุดท้าย หงายหลังเลยยยยย

เนื้อหาเต็ม: Teddy with "Share Love Story 2014"