นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธีจดรายงานการประชุม

Ico48

เพิ่งทราบความต่างของ "ผู้มาประชุม" และ "ผู้เข้าร่วมประชุม" เพราะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ ขอบคุณครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"