นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเล่าเรื่องผ่าน Blog โจทย์เดือน มีนาคม - เมษายน ในหัวข้อ "happy family"

Ico48
  • Theme นี้ คาดว่าเราไม่พลาดแน่นอน มีเวลาตั้งเกือบ 2 เดือนแน่ะ
  • เมื่อกี้เพิ่งรับรางวัลเป้สะพายสวยมา น้องซูซี่อยากได้มาก