นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเล่าเรื่องผ่าน Blog โจทย์เดือน มีนาคม - เมษายน ในหัวข้อ "happy family"

Ico48

สงสัยจะเริ่มเขียนบันทึกก่อนเพื่อน เพราะไปเที่ยวเพิ่งกลับมา

 

อิอิ หรือ คุณมารุแอ๊ะอาจกลับมาเขียนเอง

 

ลงชิมลางก่อนสักรูปสองรูปรูป รูปคู่ ที่ไม่ใช่รูปคี่

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"