นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ถูก(ใจ)รางวัล

Ico48

สวย ๆๆๆๆๆ รอ ๆๆๆๆ ><

เนื้อหาเต็ม: ถูก(ใจ)รางวัล