นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเล่าเรื่องผ่าน Blog โจทย์เดือน มีนาคม - เมษายน ในหัวข้อ "happy family"

Ico48
  • ธีมนี้เชิญชวนมาร่วมเขียนกันเยอะ ๆ นะค่ะ จะเป็นเหตุการณ์ช่วงไหนก็ได้ หรือเป็นปีที่ผ่านมาก็ได้ ที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันกับคนรัก หรือครอบครัว 
  • ได้ทราบจาก "ตัวเล็กหัวใจโต๊โต" ว่าเป็นรางวัล "เป้สุดเท่" จ้า