นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1)

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
14 March 2014 11:47
#96671

ยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของชาว NR พลังที่ได้ถ่ายทอด

ร่วมรับรู้ก็มีความสุขแล้วค่ะ

ยาดมเอง