นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2)

Ico48

เชิญชวนทุกท่านชาวทรัพยฯ มาร่วมกิจกรรมกันเยอะ ๆ นะค่ะ   พลาดรอบนี้ ยังมีรอบใหม่อีกนะค่ะ