นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2)

Ico48

เห็นรางวัลก็อยากได้บ้าง สงสัยต้องขึ้นไปรับกับท้าวที่หาดใหญ่บ้าง

 

ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"