นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความจริงในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทางสังคมผ่านภาษา

Ico48

ภาษา คือ ส่วนหนึ่งของการสื่อสารหรือไม่ครับ

ผมเห็นการสื่อสารของสัตว์ต่างสายพันธุ์ ก็ดูเหมือนว่ามันจะเข้าใจกันอยู่บ้าง

ผมยอมรับว่าภาษาเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างสังคมครับ

แต่เราอาจจะกลับไปสู่ปรัชญาเดิมอีกครั้งว่า แรกเริ่มเดิมที่นั้น มนุษย์ทุกคนนั้นดี หรือมนุษย์เราชั่วร้ายมาแต่กำเนิดก็ได้