นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความจริงในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทางสังคมผ่านภาษา

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
17 March 2014 10:10
#96729

อาการย่อมถูกส่งผ่านทางภาษา แต่ภาษาที่แสดงจะเข้าใจตรงกันหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่เดิม แต่การที่เราจะสื่อสารว่าสิ่งนั้นมีอยู่ก็ต้องผ่านภาษา

ความจริงเป็นสิ่งที่สร้างภาษาหรือภาษาเป็นสิ่งที่สร้างความจริง

ถ้าเข้าถึงปรัชญาของพุทธศาสนาได้จริงก็ไม่จำเป็นต้องโต้แย้งโดยใช้ภาษาครับ

การโต้แย้งโดยไม่ใช้ภาษา (สื่อสาร) จึงเป็นทฤษฎีของการ "ปิดปาก"

หรือหากการตั้งตรรกะแบบนี้ถูกตั้งแก่ผู้เข้าถึงนิพพานแล้วไซร้ ผมยังคิดว่าไม่มีคำโต้แย้งใด ๆ ว่านิพพานจะเป็นอัตตาหรืออนัตตาจากผู้เข้าถึงนิพพานครับ

อิอิอิ

เราเอง