นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

ยังไม่ได้ตัดสินใจ เข้าใช้บริการ 3G ที่มีให้เลือกอยู่มากในปัจจุบันหรือครับ :-)

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน