นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตามรอยสถานที่ workshop SEC จากอดีตถึงปัจจุบัน#01

Ico48

กระผมว่าหน้าตาเปลี่ยนไปครับ (เปลี่ยนไปตามวัย ฮาๆ)