นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้าวกล้องสังข์หยด

Ico48

เด็ก ๆ ตั้งใจกันมาก

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: ข้าวกล้องสังข์หยด