นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้าวกล้องสังข์หยด

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
23 March 2014 22:34
#96873

เด็ก ๆ ตั้งใจกันมาก

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: ข้าวกล้องสังข์หยด