นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฤา จะสิ้นเสน่หา?

Ico48

ทำไม เค้าจาหวานมั่งไม่ได้เหรอ...น้อง Shang ของพี่...

อิ..อิ...

เนื้อหาเต็ม: ฤา จะสิ้นเสน่หา?