นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฤา จะสิ้นเสน่หา?

Ico48
sompornp [IP: 202.91.19.201]
24 มีนาคม 2557 05:59
#96884

ท่วงทำนองแห่งการใช้ชีวิต

สะท้อนบทเรียนการอยู่ร่วม เพื่อการอยู่รอด

หลายท่านที่อ่านอย่างเข้าใจ

มันจะกระเทือนจิตสำนึกให้กระเพื่อม

เพื่อสลายบางสิ่งบางอย่างที่เก็บซุกไว้

สลายคำถามที่ไม่มีคัำตอบ

ผ่านบทเรียนแห่งบันทึกนี้

ไปสู่ทางเลือกข้างหน้า

โดยมีโอกาสได้ย้อนเอาห้วงเวลาของอดีต

เรียงร้อยล้านเหตุผลเรียบเรียงคำตอบ

แล้วเราจะพบว่าโอกาสแห่งการได้ให้เวลา

ในการพิจารณา

หลายสิ่งสวยงาม...ซ่อนอยู่เสมอ

..........

เนื้อหาเต็ม: ฤา จะสิ้นเสน่หา?