นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฤา จะสิ้นเสน่หา?

Ico48

และแล้วประสบการณ์เริ่มมาตามวันเวลา

เริ่มเล่าความหลังให้เด็กๆ ฟัง ฮิ

เนื้อหาเต็ม: ฤา จะสิ้นเสน่หา?