นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฤา จะสิ้นเสน่หา?

Ico48

เราเคยหวานมากๆ อยู่เหมือนกัน

 

ทุกวันนี้ก็ลดหวานลงหน่อย เพราะนานไปจะเป็นเบาหวาน แต่ความรักอาจไม่น้อยลง และความเสน่หาก็ยังไม่จากหายไป อิอิ

 

"ใจสั่งมา"

 

 

เนื้อหาเต็ม: ฤา จะสิ้นเสน่หา?