นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเรียนการสอนพยาบาลชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะ

Ico48

อ่านบันทึกนี้แล้ว "รู้สึกดี"

 

ชอบที่สุด ตรงประโยคท้าย

 

"ชีวิตเริ่มต้นที่โอกาส   พัฒนาความสามารถด้วยการศึกษา  เจริญก้าวหน้าด้วยคุณธรรม"

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"