นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หัวใจความสำเร็จในองค์กร

Ico48

ทั้งมีความสุข ทั้งได้ความรู้ ข้อคิด ความเชี่ยวชาญเกิดจากการทำซ้ำ