นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

Ico48

ถ้าเติมชื่อเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์ไว้ด้วยน่าจะดีนะคะ เผื่อผู้สนใจจะได้เห็นชัดๆเลยค่ะ