นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฤา จะสิ้นเสน่หา?

Ico48

นึกว่าผู้จัดการจะซีเรียส อย่างเดียว คนลักษณ์สามก็โรแมนติกนะ

เนื้อหาเต็ม: ฤา จะสิ้นเสน่หา?