นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

Ico48

ขอบคุณค่ะคุณโอ๋-อโณ

ถ้าเป็นชื่อเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาทำการศึกษาก็ระบุไว้แล้วนะค่ะ

ในรายละเอียดข้างล่างค่ะ ตรงรูปประกอบ ว่าเรื่องอะไร นักศึกษาชื่ออะไร