นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อหมาป่าเปลี่ยนแม่น้ำ

Ico48

เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก คิดว่าเกิดจากการศึกษา สืบเสาะ ค้นหา ขอทีมนักวิจัยที่ทุ่มเทอย่างมาก ถึงสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดได้ขนาดนี้

 

เหมือนได้ดูสารคดีเชิงบันเทิง ที่ได้รับความรู้ และความสุขในเวลาไม่ถึง ๕ นาที

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"