นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อหมาป่าเปลี่ยนแม่น้ำ

Ico48

สัตว์ที่ไม่มีพิษภัยอย่างกวางก็เป็นผู้ร้ายต่อระบบนิเวศได้เหมือนกันนะ