นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คำคมจี๊ด ๆ กับ April Fools' Day

Ico48

คนละเรื่องเดียวกัน ฮิ

เหมือนว่า เขียน Goal และ Objective

การไปให้ถึง Goal เหมือนจะสัญญาว่าจะไปให้ถึง "ทำได้ไม่ได้ไม่รู้"

แต่ Objective จะทำวันนี้ทีล่ะสิ่ง เพื่อไปให้ถึงฝัน(goal) ฮะฮะฮ้า

ตกลง 2 อย่างนี้อะไรคือการโกหก

เนื้อหาเต็ม: คำคมจี๊ด ๆ กับ April Fools' Day