นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของการบำรุงสายตา

Ico48

มาส่งกำลังใจให้น้องแตงน้องใหม่ภาควิชาฯ ฝากน้องใหม่กับพี่ ๆ ทุกคนน๊ะค๊ะ