นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเรียนการสอนพยาบาลชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะ

Ico48

ขอบคุณที่ให้โอกาสเข้ามาอ่านและสะท้อนคิดค่ะ พยาบาลชุมชนคือกัลยาณมิตรของสังคมที่สานต่อความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพพึ่งตน

ยาดมเอง