นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อคิดดีดี

Ico48

     โดนใจมาก โดยเฉพาะข้อ 1 กับข้อ 5 คะ

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข

เนื้อหาเต็ม: ข้อคิดดีดี