นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดูแล...คำร้องของผู้รับบริการ

Ico48

ตกใจเลยนึกว่าท้าวจะมาถอดอะไรตรงนี้ สงสัยอากาศร้อนจัด ต้องขูดมะพร้าวอีกสักหนแล้ว

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"