นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดูแล...คำร้องของผู้รับบริการ

Ico48

วัฒนธรรมการรับฟังความเห็นเพื่อการพัฒนานี่แหละค่ะที่ควรปลูกฝัง แต่ถ้าเราพัฒนาวิธีการให้ความเห็นให้คนไม่เกิดอคติด้วยก็ยิ่งดีใหญ่นะคะ ยากพอกันทั้งสองเรื่องเลย