นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดูแล...คำร้องของผู้รับบริการ

Ico48

ถอดเลย ๆ ๆ

คนดูคอยเชียร์อยู่ห่าง ๆ คนอ่านตาสว่างกันทั้งคืน

อิอิอิ

ก็ต้องกลับมาคิด กลับมามองที่ตัวเรา พิจารณาหาข้อปรับปรุงตัวเรานั่นดีที่สุดแล้ว

อิอิอิ

เราเอง