นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตกแต่งรูปถ่ายให้ดูดีแบบคุณ NovemberRain

Ico48

เห็นด้วยกับคุณ NovemberRain มากๆ สำหรับความเคยชินทำให้เราไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

วันนี้เลยไปลองของใหม่มาแล้ว ผลเป็นอย่างที่เห็น ไม่ทราบว่าอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน (คุณHum และ คุณNovemberRain)  จะให้คะแนนลูกศิษย์คนนี้เท่าไหร่

ทำแล้วก็เลยมีข้อสงสัย  ถ้าเราจะเอาภาพหลายๆ ภาพมาซ้อนกัน ให้เป็นรูปเดียวกันสามารถทำให้ photoscape ได้หรือเปล่าค่ะ

สำหรับ GIMP  เข้าไปแล้วไปต่อไม่ถูกค่ะ ถ้ามีเวลามากกว่านี้จะลองศึกษาดูค่ะ ขอบคุณนะคะ