นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บรรยากาศสงกรานต์ ปี 57 "ขาวม้า ปาเต๊ะ"

Ico48
เปตอง (Recent Activities)
11 April 2014 16:52
#97495

สวัสดีปีใหม่ค่ะ...มารับพรด้วยค่ะ