นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จอดผิดที่ผิดทางโดนล็อคล้อมีค่าธรรมเนียม

Ico48

ท่านใดได้ใช้บริการแล้วบ้าง ผมมีจักรยาน 1 คัน จะไปลองได้ที่ไหนบ้างครับ? :-)