นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จอดผิดที่ผิดทางโดนล็อคล้อมีค่าธรรมเนียม

Ico48

อ่านประกาศดูแล้วครับ จักรยานจะใช้บริการได้ต้องจอดทิ้งไว้ครบ 7 วัน :-)