นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แนะนำโปรแกรมจดบันทึกด้วยการเขียน Xournal ฟรี !

Ico48

พิมพ์ภาษาไทย อังกฤษ ได้ครับ ภาษาอื่น ๆ ก็คงได้ครับ ถ้าติดตั้งบน OS ครับ