นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใช้เกลือ ช่วยล้างหม้อโลหะที่มีคราบดำไหม้ได้ง่าย

Ico48

มอลลี่ เก่งจัง ที่รู้วิธีนี้ก่อน และแลกเปลี่ยนข้อมูลดีๆ กันนะ คุณอภิญญา