นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สรุปผลงานการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในรอบปี2556 ของ ม.อ.

Ico48

อีกหนึ่งงานที่เป็นการร่วมใจกันของนักประชาสัมพันธ์ในเเต่ละหน่วยงาน

ที่นำเสนองานวิจัยของคณาจารย์ในสายตาสื่อมวลชน ชื่นชมทีมงานทุก ๆ ท่านครับ