นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อปฎิบัติเมื่อเกิดก๊าซรั่ว

Ico48

กรณียังไม่ถึงชั้นที่ตัวเองจะออกให้ปฏิบัติดังนี้ครับ

ขั้นแรก หยุดกิจกรรมต่างๆทันที (กลั้นหายใจ) อิอิ

แล้วข้ามไปข้อสุดท้ายเลยครับ ออกจากบริเวณนั้นทันทีครับฮาๆ เพราะปิดวาล์วหูรูดไม่ได้ครับพี่ฮาๆๆ