นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Happy Days in Phuket 3

Ico48

เที่ยวแบบมีสาระ ความรุ้ด้วย น่ารักจัง ครอบครัวนี้

เนื้อหาเต็ม: Happy Days in Phuket 3