นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเอง

Ico48

อ่านแล้วอิ่มใจค่ะ เรานับถือพ่อหนุ่มคนนี้แล้ว เราควรจะรักษาศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพของเราให้ได้อย่างเขาด้วยนะคะ (พี่โอ่คิดดังๆ) ไม่ว่าเราจะทำอะไร