นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันว่างสบายๆ ที่ทำงาน - 1

Ico48

เห็นด้วยกับคนธรรมดาครับว่า อย่าฟังดีกว่าเดี๋ยวถอนตัวไม่ขึ้น

ฮา ฮา ฮา

ดู ๆ รายชื่อหนังแล้วที่ชอบมี ๒ เรื่องครับ ส่วนเรื่องอื่นไม่เคยดู

อิอิอิ

เราเอง