นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รถไฟรางคู่: ไหน ๆ ก็ ไหน ๆ

Ico48

สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24มิกกี้, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.

งานนี้้ของดดอกไม้ครับ ขอคอมเม้นต์หน่ะ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือมีข้อเสนออย่างอื่น

นะครับ เห็นด้วยอีก 1 เสียงก็จะดังเพิ่มเป็น 2 เท่า และอีก ... หลาย ๆ เสียง